DOWNLOADS


Hier komen documenten die te downloaden zijn voor spelers, bestuur, ouders, trainers,..

 

VOOR AFGEVAARDIGDEN

° Het wedstrijdblad invullen voor aanwezigheidslijsten:         DOWNLOAD

° Het wedstrijdblad overnemen voor aanwezigheidslijsten:   DOWNLOAD

° Een clubscheidsrechter toevoegen:                                                DOWNLOAD

VOOR SPELERS

° Aangifte van ongeval:                 DOWNLOAD

° Medisch getuigschrift:               DOWNLOAD


MUTUALITEIT

Hieronder vinden jullie een aantal attesten van diverse ziekenfonfsen voor een tussenkomst van het lidgeld.

Gelieve het attest van jullie ziekenfonds af te drukken, verder aan te vullen en in voorkomend geval een klevertje aan te brengen.

 

° PARTENA

° LIBERALE MUTUALITEIT

° BOND MOYSON

° CHRISTELIJKE MUTUALITEIT

° VLAAMS EN NEUTRAAL  ZIEKENFONDS 

° ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDS


° DOELSTELLING EN JAARPLAN

°PANATHON-verklaring